hits

Nektet lunsj og toalettbesøk - Advokaten svarer!

  • 24.11.2017 kl. 05:10

Fredag på bloggen betyr bare én ting -> Advokaten svarer! 

Og denne uken er det rådgiver i Negotia - Kathrine Fosnes Olsen som svarer vår rådville leser fra forrige uke!

*Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Negotia - en fagforening i privat sektor! 

Har du ikke sjekket hva forrige innlegg handlet om, anbefaler jeg deg å titte på det, før du leser videre :) Innlegget finner du under ;) 

Kan sjefen nekte meg lunsjpause og toalettbesøk?????

Og ja - du kan trygt si at jeg hadde mine anelser om at det som ble skrevet om, ikke var heeeeelt greit ;) Det som var interessant, var å se hvor gærent det faktisk stod til..! Og her har Kathrine vært ganske tydelig - og sånn jeg ser det, har leseren vår en svært sterk sak. 

Det Kathrine skriver, som er verdt å bite seg merke i, er derimot at en må ha vært medlem i tre måneder, før man teknisk sett kan be om full juridisk bistand. Man kan ikke forsikre telefonen etter at man har kastet, og knust den i TVen til kompisen, fordi United tapte mot Huddersfield - MEN - alt er ikke bare svart hvitt - det er fortsatt hjelp å få! :D 

Les selv hva Kathrine svarer - så ser du selv tydelig fordelene man ville oppnådd ved å være organisert i dette tilfellet! 

Hei.

Her var det mange problemstillinger. Noen av disse kan jeg dessverre ikke gi et helt konkret svar på siden jeg ikke har fullstendig oversikt over faktum i sakene. Jeg kan imidlertid gi deg noen generelle betraktninger og håper det gir deg noen svar.


Når det gjelder arbeidstid er dette i utgangspunktet regulert i arbeidsmiljøloven. I loven fremgår det at alminnelig arbeidstid ikke må overstige 40 timer i løpet av sju dager og 9 timer i løpet av 24 timer.

For å kunne kreve kortere alminnelig arbeidstid kreves det en tariffavtale. De fleste arbeidsplasser i dag bruker 37, 5 timer i uken og 7, 5 timer per dag som alminnelig daglig arbeidstid. Minner om at arbeidstiden din skal fremgå av din arbeidsavtale, her kan dere ha avtalt kortere dager.
Jobber du hver tredje søndag har du krav på kortere arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven. Har dere ikke søndagsarbeid eller har arbeid på natt vil dere nok ikke ha krav på kortere arbeidstid etter arbeidsmiljøloven. Har dere tariffavtale ved virksomheten kunne dere hatt krav på kortere arbeidstid også for skiftarbeid som ikke drives hverken om natten eller på søndag. Dette krever en helt konkret vurdering i hver enkelt sak da det må ses på belastningen av ordningen over en lengre tidsperiode.

Som medlem av Negotia kan man få bistand i slike saker.

Når det gjelder pauser er dette også regulert i arbeidsmiljøloven. Her står det at arbeidstaker skal ha minst en halv time pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Dersom den daglige arbeidstid er minst 8 timer skal pausene til sammen være minst en halv time. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. For at det skal være snakk om pause etter lovens forstand må den i tilstrekkelig grad ivareta arbeidstakernes behov for å hvile og spise. Slik det fremstår at dere jobber i pausen høres det ikke ut som om dere har mulighet til hverken å hvile eller å spise og pausen oppfyller derfor ikke
lovens krav og bør derfor endres.

I forhold til toalettpauser er ikke dette noe som er regulert i lov, men det fremstår som åpenbart urimelig å nekte ansatte å gå på toalettet. Har dere tariffavtale kan dere kreve å få en tillitsvalgt som kan ta opp slike saker på vegne av alle arbeidstakerne. Finner man ikke en løsning lokalt kan Negotia sentralt bidra i å løse slike konflikter.

For å kunne få tatt tak i de utfordringene dere står ovenfor vil det nok være en fordel om dere hadde fått på plass en tariffavtale som vil regulerer en del av de utfordringene du tar opp og som samtidig gir dere rett til påvirkning på hvordan dere skal ha det på arbeidsplassen. For å få på plass en tariffavtale er det viktig at så mange som mulig melder seg inn i en organisasjon som kan tilby dere tariffavtale.

Negotia har flere tariffavtaler som kan passe for dere.

Husk at de aller fleste forbund har karantenetid. Det betyr at man ikke kan melde seg inn i et forbund når man har en konflikt/sak på gang og få fulle rettigheter til juridisk hjelp med denne. Vi kan sammenligne det med en forsikring - man kan ikke forsikre huset sitt når det har begynt å brenne, forsikre bilen når den er stjålet eller forsikre reisen når den er over - du skjønner tegningen ;) Negotia har en karantene på 3 måneder før man som medlem oppnår fulle juridiske rettigheter, men denne er ikke til hinder for at vi kan kreve tariffavtale, og dermed velge tillitsvalgt, fra første dag dere melder dere inn. Tillitsvalgte kan representere dere lokalt i saker som angår dere.

Man kan i Negotia selvfølgelig ringe direkte til advokater og rådgivere og be om råd, men man får altså ikke fulle juridiske rettigheter før etter tre måneder. Ta kontakt med oss, så skal vi hjelpe dere å få på plass en tariffavtale som gir klare spilleregler på arbeidsplassen.

Tariffavtalen gir deg rett til bedre betingelser enn hva lovverket generelt tilbyr.
Les om TARIFFAVTALER her: https://www.negotia.no/tariffavtaler

Så må jeg bare få si til deg, Andrè, at det er godt å se at du løfter viktige temaer på bloggen din. Vi i Negotia VET at der skjer mye rart der ute, og vi håper så mange som mulig vil se nytten av å være organisert - helst før det begynner å «brenne» !

Med vennlig hilsen
Kathrine Fosnes Olsen
*******************
Rådgiver
NEGOTIA - Et YS-forbund

Ah jeg ELSKER dette!

Hæ? Hva babler du om, spør du? Jo - nå skal du høre! Jeg elsker å kunne hjelpe dere som leser trofast, kommenterer, og følger med på denne bloggen! Det er jo nettopp dere den er til for!! Et sted hvor dere kan lufte tanker, spørsmål og caser, og la de som kan dette aller best, gi ordentlige svar. 

Tusen takk Kathrine, for et ordentlig utfyllende og bra svar! 

Jeg håper dette innlegg når hjem til de som måtte i være i lignende situasjon, og kan være til hjelp. Husk at det alltid er lov å spørre. Ta en telefon, send en mail, eller hør her via bloggen :) Kjenner du noen som burde lese denne? Del gjerne på Facebook - så når vi enda fler. 

Husk å like siden, om du ikke har gjort det allerede, og følg med videre - for et rykende ferskt innlegg på mandag! 

Håper vi sees da! I mellomtiden ønsker jeg deg en riiiiiiktig god helg - og en fantastisk Black Friday!! 

 

Han tvang meg til å jobbe overtid - Advokaten svarer

  • 05.10.2017 kl. 18:48

Mens høstferien ruller over fjell og fjorder, i vårt langstrakte land, ville forhandlingssjefen i Negotia svare meg på forrige innlegg, personlig! 

Av det som kommer frem, er det både noe som overrasker meg, og noe som sjokkerer meg.. 

*Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Negotia - en fagforening i privat sektor

Forrige innlegg handlet om at jeg ble pålagt overtid i siste liten, bare et kvarter før jeg skulle ta helg. Tacoen stod på bordet hjemme, og noe godt var i ferd med å finne sin vei ned i glasset. Så ble det plutselig noen timer overtid, og jeg følte meg naturligvis krenket. Svært krenket. 1st world problems, I guess. Men alt er relativt, og en katastrofe defineres ikke nødvendigvis av en global oppfatning, men heller av ens egen opplevelse av endringer av uforutsette hendelser i sitt opplevde verdensbilde. 

Wow. Trekke pusten. 
 

Advokaten svarer

Og denne gangen ville selveste forhandlingssjefen i Negotia, Nina Møglestue, svare meg personlig! Av hva hun skriver skjønner jeg at situasjonen jeg opplevde som svært krenkende, og som rystet hele mitt opplevde verdensbilde, kan forsvares på enkelte punkter. Samtidig gjør hun meg smertelig klar over at jeg kunne krevd mer tilbake enn jeg gjorde. "Overtidsbetaling skal kun inntre dersom du har jobbet mer enn x antall timer pr uke", var forklaringen til arbeidsgiver. Vel - kanskje jeg skulle hatt en kompensasjon her likevel! Som jeg har skrevet om tidligere er enkelte bedrifter svært nøye med å holde seg innenfor noen timeantall, slik at overtid aldri blir et issue. I dette tilfellet skjønner jeg jo kanskje hvorfor. Igjen er det arbeidstaker som taper. Arbeidsgiver vinner. Alltid. 

Anyways - here it is! Nina sitt svar på forrige innlegg! (Har du enda ikke lest det, kan du lese det HER)

Hei 

Det er ikke vanskelig å forstå at god mat hjemme en fredags ettermiddag lokker mer enn å bli sittende å jobbe utover den tiden du har planlagt. 

Overtidsarbeid er bare tillat når det er særlig og tidsavgrenset behov for det i følge arbeidsmiljøloven. Med særlig og tidsbegrenset behov menes for eksempel når uforutsette hendelser inntreffer eller at en arbeidstaker melder at han/hun er syk. 
I og med at du ikke sier noe om bakgrunnen for at beskjeden om overtid kom et kvarter før du skulle hjem, forutsetter jeg at det korte varselet  skyltes en akutt oppstått situasjon som måtte løses. Arbeidstaker plikter som hovedregel å utføre pålagt overtidsarbeid. 

Planlagt overtid er ikke tillat. Derfor vil det ikke være et alternativ å varsle 14 dager i forkant om å jobbe overtid. Alternativt vil en avtalt ordning (evt med kompensasjon eller uttak av fri på annet tidspunkt) avklares. 
 
Er det tillitsvalgt på arbeidsplassen din, bør det tas opp med ham/henne for å finne ordninger eller tilpasninger i arbeidsfordelingen for å unngå gjentakende episoder. 


Husk at du har krav på overtidskompensasjon på minimum 40%. Negotia har tariffavtaler med overtidskompensasjonen  på 50% eller 100% avhengig av når på døgnet du jobber overtid. 

Så håper jeg du likevel fikk en hyggelig fredagskveld etter at overtidsarbeidet var tilbakelagt!

Med vennlig hilsen
Nina Møglestue


Nina skriver at overtid kan pålegges dersom det skjer noe akutt. Okei, jeg ser den. Så er spørsmålet hva som kan regnes som akutt. Kan akutt regnes som en leder som ikke har evnet å planlegge for økt trafikk inn til avdelingen i form av henvendelser? Når bedriften kronisk underbemanner for å slippe kostnader rundt dødtid? Når det ikke er snakk om sykdom på avdelingen, men heller en svak kalkulering av arbeidskraft, og kapasitet? Hmm. Det er vel kanskje en blindsone iht hva reglement angår. Jeg mistenker at de ansatte uansett trekker det korteste strået i den diskusjonen. Som så ofte ellers. 

Hadde jeg bare hatt deg der da, Nina..! 

Vel..! 


Gladsak

Mine damer og herrer! Det er en glede å kunne annonsere at vi fremover vil bringe litt andre typer saker frem i lyset her på bloggen! Det blir ikke nødvendigvis bare mine mange fuck-ups som blir tatt opp - men også flere gladsaker :D 

Men fortsett gjerne å sende inn deres historier, på godt og vondt! Skal ikke se bort i fra at de kan bli løftet frem :) 

Men for denne gang - Takk for meg, og takk til deg, som leste dette innlegget! 

Ønsker deg en riktig god kveld, og en riktig god helg!! 

Bilde: Pinterest
Bilde: Pinterest

 

Han tvang meg til å jobbe overtid uten forvarsel.. Kun meg!!!

  • 25.09.2017 kl. 02:46

Å tvinge noen til å jobbe overtid, burde være forbudt ved lov, og straffes med piskeslag!

Se for deg følgende scenario. 

Magen knyter seg i sult, og du vet at der hjemme står det rykende varm taco på bordet. Lefsene er nyvarmet, og salaten kuttet. Det er fredag, og alt ligger til rette for et herremåltid. Ferske limebåter er kuttet, og presses ned i tuten på Corona-flaska. Magen brøler. Klar for mat. Fredag kveld. 

På andre siden av byen sitter du. Nedlasset i arbeid. Alene. Helt uforskyldt. Jobben er gjort, og du er klar for å dra hjem. Men du er blitt påtvunget å jobbe to timer overtid. Alene. På en fredag. Resten av sjappa er stengt. Men telefonlinjene er åpne litt til. Ingen meldte seg. It´s up to you now.

*Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Negotia - En fagforening for privat sektor


Før du skriker

Ja - jeg vet at noen av og til må jobbe overtid. Og ja - jeg skjønner at å påtvinge piskeslag på den leder som forsøker å få bedriften til å gå rundt, og trenger ansatte på jobb, ikke er noen løsning. Jeg er irritert på mye rart, men jeg er ikke helt dum. 

Men, det som irriterer meg noe så sinnssvakt, er at jeg ikke hadde noen som helst påvirkning på det. Det var overhodet ikke min skyld. Hadde det vært at jeg hadde slækka hele uka, og nå måtte ta igjen tapt arbeid, fair! Hadde det vært annonsert lenge i forveien, fair. Det som irriterer meg enda mer er at beskjeden kom et kvarter før jeg skulle gå av jobb. Da var allerede middagen på gang hjemme. Helgen er hellig. Er man innstilt på å dra hjem klokken 16, er det steintøft å få beskjed om overtid tredd nedover hodet så kort tid i forveien. 

Og sjefen? Han var førstemann ut døra klokken 16. Like blid. 

Hva er egentlig reglene på det der du jobber? Skal ikke sånt gis beskjed om typ 14 dager i forveien? Er det ikke faktisk bedriften sitt "tap" dersom de velger å underbemanne, og ingen stiller seg tilgjengelig for å arbeide over?? Er det i det hele tatt lov å kreve overtid av noen så kort tid i forveien? 


Konsekvensen av å si nei

Nå skal jeg ikke spekulere for mye i akkurat deeeeet, for jeg aner faktisk ikke hva som hadde skjedd om jeg hadde nektet. Det var flere andre som kunne blitt igjen, men de hadde alle sine "gode grunner". Å skulle spise fredagsmiddag med kjæresten var tydeligvis ikke like viktig. Så da ble jeg sittende igjen alene. Et kontorlokale tømt for folk, en fredags kveld, er i grunn ganske creepy. 

Men det er jo sånn at uansett om det ville kommet en konsekvens eller ikke - man blir han typen. Han som ødela. Han som nekta. Han som ikke bidrar. Det kan gå utover CV-en din, som i verste fall kan bety at du ikke får neste jobb du søker. "Ja, bidrar André da?". "Nei, han gjør ikke mye ekstra assss....."

Det må da gå an å kunne sette ned foten på slikt? 

Vel. Jeg jobbet nå mine to timer og stakk. Varmet litt taco. Den var faktisk ikke så ille. 

Men det er heller ikke poenget.

André Askeland

Som snart 30 år gammel føler jeg at jeg ikke trenger å finne meg i dritt fra noen. Uten utdanning er det ikke så mange jobber jeg kan få på høyt nivå, og de jeg kan få, føler jeg ofte at jeg bare blir kastet rundt i. Nå er tiden inne for å finne ut hvilke rettigheter jeg faktisk har. Det kan også du nyte godt av ;) Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Negotia - Et YS forbund

Bloggdesign

Søk i bloggen

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no