hits

3 ting du bør vite om sykemelding og egenmelding

  • 02.05.2018 kl. 23:54

Reklame | Negotia

Hvilke rettigheter har du når du er sykemeldt? 3 tips du kanskje ikke visste om!

Vi har alle ligget der i sengen, og stirret tomt på alarmen som dundrer av gårde klokken 06:30 fredag morgen. Bare å se tallet 6 på en vekkerklokke er som å få syre i øynene. Du er kanskje i den samme båten som mange andre, at du en gang har ringt inn syk, selv om du kanskje ikke egentlig var død-sjuk? Hvis du kjenner godt godt etter, er det kanskje en liten host å spore? Eller en form for ubehagelighet langt baki svelget der. Da er veien kort til en rask egenmelding.

 

Så har du kanskje vært i den andre båten også? At du ringer inn en fredags morgen, fordi du faktisk har blitt syk? Kanskje har du opplevd en stemme i andre enden som virker irritert? Nesten sur. Du fornemmer at sjefen ikke helt kjøper historien din? Å bli syk en torsdag virker kanskje litt beleilig? Langhelg ja - din snik! 

Oddsen for å bli syk en torsdag er 1/7. 

Så er det dessverre noen som alltid blir syke på en torsdag da. De som ødelegger for alle andre. De som gjør det vanskelig å ringe inn en fredags morgen i frykt for å bli stemplet som en skulker.

Kanskje spør stemmen på andre siden av røret "Ja. Hva er det som feiler deg da?". 

Har de egentlig lov til å spørre om det? Hva har du krav på? Hvor lenge kan du være syk, før det må skje noe? Vi tar en nærmere titt på 3 ting du burde vite om sykemelding. 

1 - Du har ingen plikt til å oppgi noen grunn

Det er lov å bli syk, og det er mange forskjellige måter å bli syk. Noen er psykiske, noen er fysiske. Noen ganger er det kanskje ikke så lett å skulle fortelle din leder akkurat hva som feiler deg. Noen ganger kan det faktisk være at du trenger en dag for å komme til hektene. Det som dog kreves av deg, på sikt, er å ha en dialog med arbeidsgiver for å se om det finnes arbeidsoppgaver du kan gjøre dersom sykdomsperioden varer. Etterhvert som NAV kobles inn, vil NAV ta en avgjørelse på om du er så syk at du kan jobbe eller ei - og arbeidsgiver skal da kunne ha mulighet til å tilrettelegge for arbeid. De trenger fortsatt ikke vite hva som feiler deg, bare om det er noe du faktisk kan bidra med. Her vil ofte NAV, du og din lege ha en samtale, for å se hvilke muligheter som finnes. 

2 - Du kan ha inntil 4 egenmeldinger ila en 12 måneders periode

Etter at du har vært fast ansatt i 2 måneder - har du rett til å kunne levere egenmelding. Den gjelder for 3 dager om gangen, og kan ikke benyttes i kombinasjon med helg, eller i kombinasjon med en annen egenmelding. Leverer du inn en sykemelding en fredag, vil lørdag og søndag telle som dager, og du vil være nødt til å levere sykemelding fom mandag - for å fortsatt få betalt sykdomsfraværet. Dersom du leverer 4 egenmeldinger i løpet av et år, kan arbeidsgiver kreve at du leverer legeerklæring for å få godkjent sykefravær utover de 4. Dersom legeerklæring er på plass, utbetales sykepenger som vanlig - men uten legeerklæring kan arbeidsgiver unnlate å utbetale penger for tiden du er borte. Dette kan videre sees på som ugyldig fravær - og du kan i verste fall få en advarsel for ikke å møte til arbeidet. 

Jobber du i en IA-bedrift, kan du bruke flere egenmeldingdager før du må få legeerklæring, nærmere bestemt åtte kalenderdager. Det er ingen begrensning på antall sykdomstilfeller du kan benytte egenmelding, men maksgrensa er 24 kalenderdager i løpet av et år.

3 - Du kan ikke sies opp fra stillingen de første 12 månedene etter at du er blitt sykemeldt

Arbeidsmiljølovens paragraf 15-8 gir et vern mot oppsigelse i sykdomsperioden de første 12 månedene etter at sykdomsperioden har inntruffet. Dette er ment som et vern mot at syke skal belastes ytterligere i en allerede tung periode. Særskilte unntak gjelder ved konkurs, flytting av foretak og andre spesielle grunner. Ofte vil en arbeidsgiver forsøke å skylde på en slik årsak ved oppsigelse i 12-månedersperioden, men her er det strenge krav til bevis. 

Kort sagt skal du ikke sies opp de første 12 månedene du er syk. Etter det skal det også ligge en klar begrunnelse for oppsigelsen. 

Det er verdt å vite at du som arbeidstaker har krav til å møte til samtaler med NAV for å diskutere i hvilken grad du kan gjennomføre tilrettelagt arbeid, og at det er dialog med arbeidsgiver. Dette skal normalt skje innen 4 uker fra første sykedag. Dersom du unnlater å snakke med arbeidsgiver, og nekter å ta tilrettelagt arbeid, samtidig som din situasjon peker mot at du vil fortsatte å være sykemeldt, kan arbeidsgiver gi oppsigelse grunnet belastninger for bedriften etter 12 måneder. Dette gjelder som regel mindre bedrifter, der kostnadene ved å leie inn vikar direkte truer driften, og du blir en byrde. Dersom du som sykemeldt arbeidstaker er aktiv i dialogen med arbeidsgiver, og er positiv til å gjennomføre tilrettelagte arbeidsoppgaver taler dette til din fordel - og det blir igjen vanskeligere å skulle avskjedige deg. 

Men dersom du er syk - er du syk. Og da burde du holde en dialog med arbeidsgiver, legen og NAV. Så vil det som regel ordne seg fint for alle parter. 

 

Jeg håper dette var nyttig lesning - og at du nå vet litt bedre hva du har krav på dersom du først skulle måtte trekke dynen litt ekstra godt over haka. Har du noen spørsmål hører jeg som alltid fra deg i kommentarfeltet - samtidig som jeg håper du tar deg tiden til å like facebooksiden - Jobbog.blogg :) 

Ønsker deg en fortsatt strålende dag - og en riktig god helg når den tid kommer - syk eller ei :) 

André Askeland

Som snart 30 år gammel føler jeg at jeg ikke trenger å finne meg i dritt fra noen. Uten utdanning er det ikke så mange jobber jeg kan få på høyt nivå, og de jeg kan få, føler jeg ofte at jeg bare blir kastet rundt i. Nå er tiden inne for å finne ut hvilke rettigheter jeg faktisk har. Det kan også du nyte godt av ;) Denne bloggen er skrevet i samarbeid med Negotia - Et YS forbund

Bloggdesign

Søk i bloggen

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no